S F C D T

                                    

1.

En toch is de wereld plat: addenda is een aanvulling op 'Boot zonder bond: een bijdrage tot de bibliotheekkritiek' dat verschenen is in Bibliotheek- en Archiefgids, december 2006. (De auteur is uiteraard niet verantwoordelijk voor de tekening op bladzijde 6, een in zijn ogen jammerlijke blamage voor de menselijke creativiteit.)

Zoals het elk wetenschappelijk tijdschrift betaamt, werkt ook Bibliotheek- en Archiefgids met lectoren. Voor dit artikel waren dit Lut Geypens (Openbare bibliotheek van Hasselt) en Rita Van de Wiele (Openbare bibliotheek van Mechelen). Beiden hebben het artikel afgewezen omdat het te negatief en te lang is. Beide redenen werden niet omkleed met argumenten. Er werd geen leesrapport opgesteld. De rest van de redactie was echter van een andere mening -zonder daarom akkoord te gaan met de inhoud van het artikel. Nadat ik de afwijzing vernomen had en wachtte op het leesrapport heb ik gedurende een maand, elke dag een feit, een mening uit de media gehaald om te verwijzen naar het artikel 'Boot zonder bond'. Ook deze addenda werden onthaald op een stilte -het leesrapport is er niet. Sommigen in de bibliotheekwereld verdedigen hun instelling omdat ze een vrijplaats voor informatie, voor onafhankelijk denken zou zijn. In de praktijk voeren sommigen een tegenovergesteld beleid

Deze addenda zijn een aanvulling en een verduidelijking, maar sommige standpunten zijn nog niet voldoende onderbouwd. Ze hebben dus de status van een 'draft', ze mogen niet geciteerd worden.

En toch is de wereld plat: addenda

2.

De bibliotheek en de e-cultuur

In het najaar van 2006 publiceerden de redacteuren Dirk De Wit en Debbie Esmans het boek 'E-cultuur: bouwstenen voor praktijk en beleid'. Dit werk werd ook op het net gepubliceerd: E-cultuur. De lezer heeft de mogelijkheid om te reageren maar -begrijpe wie durft- zonder dat voorzien werd in een interactieve manier van nadenken. Of hoe men achterna hinkt. Hoofdstuk 6 behandelt de relatie tussen de e-cultuur en de openbare bibliotheken. Het is geschreven door Jan Braeckman, die in De Standaard der Letteren van 27 oktober 2006 de vijfde plaats bekleedde in de 'powerlist' van het Vlaamse boekenland. Maar niet alleen daarom is dit hoofdstuk zo belangrijk. U krijgt hier alvast een smaakmaker: Bibliotheken en e-cultuur of de zoektocht naar de foto van de schrijver. Ook deze tekst is nog een proefversie.