spacer
Contact Fondslijst Deelnemers beurs 1998-2006 Archief Links

EZRA POUND

fragment

terug naar fondslijst

o home

 

Een gesel die ons slaat


In april 1915, volle oorlogsperiode, verschijnt 'Cathay' van Ezra Pound. Ogenschijnlijk een esoterische bundel: vertalingen van obscure Chinese gedichten, geschreven in lang vervlogen tijden. Toch blijkt men deze gedichten onmiddellijk juist begrepen te hebben: ze zijn een aanklacht tegen het geweld, tegen de oorlog. Ze verhalen van verlangen en verlies, ze tonen menselijk leed en hoe het individu vermorzeld wordt in de oorlogsmachine van de macht.
Er is geen goede en slechte kant, niemand heeft gewonnen, of toch, naar het woord van Edmund Blunden, 'The war had won and would go on winning.'
Ezra Pound legde een 'correspondentie' tussen de oude Chinese poŽzie (maar er is ook een Oud-Engelse ballade) en de oorlogssituatie in Europa. Hij maakte de gedichten beeldender waardoor ze een universeler karakter konden krijgen: de chaos en de vernietiging konden door iedereen herkend worden als betrokken op het eigen leven.
De gedichten bezitten echter ook een grote lyrische kracht, de beelden zijn sterk, de emotionele geladenheid gebalanceerd, de woorden wel gekozen en het ritme volgt de innerlijke stem.
De beelden die Pound gebruikt (en/of overneemt) zijn afgeleiden van de emoties. Doordat ze niet rechtstreeks van de gevoelens zijn afgeleid, is er nooit een valse sentimentele noot te horen. "[Ö] Pound showed how poetry could give a dimension to speech that transcended discourse, and this was to become a major possibility for modernism." (John Tytell, Ezra Pound: the solitary volcano', Bloomsbury, 1987, p. 125).
Deze bundel is tevens belangrijk omdat Ezra Pound hier een vertaalmodel geeft dat uiterst gewaagd is: hij trekt oude , Chinese poŽzie binnen in de westerse cultuur die op dat moment op zoek was naar wat het moderne nu betekende. Hij transformeert deze gedichten ook tot werk dat in het eigen oeuvre een plaats kan vinden. Dit lijkt 'oneerbiedig' maar is het niet: de gedichten worden als cultuurproducten gezien waarop geen 'copyright' kan liggen. Kunst behoort de mensheid toe.
De gedichten werden vertaald door Mon Nys en hij schreef een verhelderende inleiding.

 

html by Tankred
version 2.2 - © Druksel