spacer
Contact Fondslijst Deelnemers beurs 1998-2006 Archief Links

JAN LAUWEREYNS

bibliografie
Erik de Smedt over Het bloembed
Addertje zonder kop
De boeke-kas. Waar toe zo veel?
Ik, systeem, de werkelijkheid
Truths of Stone = Waarheden van steen
Het zwijgen van de dichter

terug naar fondslijst

o home

 

file:\\ druksel \ fondslijst \ Jan Lauwereyns \ bloembedTer gelegenheid van Gedichtendag, bracht DRUKsel op 28 januari 2004 van Jan Lauwereyns het essay 'Het bloembed van de werkelijkheid uit'.

  • De oplage bedraagt 126 exemplaren. Honderd zijn bestemd voor de verkoop, 26 worden onder de sympathisanten verdeeld. De exemplaren zijn genummerd en gesigneerd.
  • De vormgeving werd verzorgd door Alligator/Studio.
  • Het boek kostte 20 euro.
  • De bundel is uitverkocht - wie toch nog een exemplaar wenst, kan zich tot de uitgever wenden.

  • 2003 was voor Jan Lauwereyns een goed jaar. Niet alleen verscheen zijn eerste roman maar hij kreeg ook de Hugues C. Pernathprijs toegekend. Zijn roman 'Monkey business' heeft veel verwarring teweeggebracht. Sommige recensenten reduceerden het werk tot een modieuze kreet van afschuw om het dierenleed en vonden dat dit even goed in de vorm van een pamflet geschreven kon zijn. Sommigen zagen echter ook een link met het dichtwerk, niet alleen op inhoudelijk vlak maar ook wat het artistiek project betreft. In het essay 'Het bloembed van de werkelijkheid' schrijft Jan Lauwereyns zijn standpunt neer over wat goede poŽzie is. Hij legt een relatie tussen ethiek en esthetica (het goede is het schone) maar hij blijft ver van alle propaganda. Want het traditionele begrippenpaar goedheid-schoonheid breidt hij uit met het hedendaagse begrip complexiteit. Het ethische ('doe dit') wordt in interessante poŽzie niet zomaar blootgelegd maar via verborgenheden, onderstromen kenbaar gemaakt. De dichter maakt een omweg. Jan Lauwereyns maakt zijn standpunt duidelijk door over anderen te spreken: Chris Abani, Dirk van Bastelaere, Jalal El-Hakmaoui, Che Qianzi en Paul Bogaert passeren de revue. Elk draagt een onderdeel bij aan het standpunt van Jan Lauwereyns. Uiteindelijk komt alles samen in de blik van de dichter: 'Het vasthouden van de blik creŽert tijd en ruimte waarin nieuwe inzichten geboren kunnen worden.'