Colofon


Toespraak, een gedicht van Paul Bogaert is de eerste uitgave van DRUKsel en verscheen op 25 april 1998 te Gent. De vormgeving is van Danny Dobbelaere en Rein Ergo. De tekst is gezet uit Garamont corps 12 en op Free Life gedrukt. De oplage bedraagt 98 door de auteur gesigneerde exemplaren , genummerd van 1 tot 98 en 26 exemplaren geletterd van a tot z, alle bestemd voor de medewerkenden en hun vrienden.
86/98