spacer
Contact Fondslijst Deelnemers beurs 1998-2006 Archief Links

DIRK VAN
     BASTELAERE

De wind uit het elders

D. Rovers over de bundel
meer over de schrijver

terug naar fondslijst

o home

 


"We were strangers – We were strangers, for way too long, for way too long" (Joy Division)

Prijzen

1981
Poëzieprijs Vlaamse Club Brussel voor het gedicht ‘Design’
1982
Basiel de Craene-prijs
1983
Poëzieprijs van de Stad Sint-Truiden
Poëzieprijs Vlaamse Club Brussel voor het gedicht ‘De distels’
1985
‘Alternatieve’ Prijs voor het beste Vlaamse debuut voor ‘Vijf jaar’
1987
Jules van Campenhout-prijs voor poëzie voor vijf ongepubliceerde gedichten
1989
Hugues C. Pernath-prijs voor ‘Pornschlegel en andere gedichten’
1997
Provinciale prijs voor letterkunde Oost-Vlaanderen voor ‘Diep in Amerika’
2001
Driejaarlijkse Vlaamse cultuurprijs voor Poëzie voor ‘Hartswedervaren’

Bibliografie (Met een selectie uit bloemlezingen)

1984

Vijf jaar (Soethoudt)

1985

Golden Boys, samen met Erik Spinoy (Contramine)

1987

Twist met ons, met Erik Spinoy, Bernard Dewulf, Charles Ducal (Den gulden engel)

1988

Pornschlegel en andere gedichten (Arbeiderspers)

Turkooizen scheepje, Woeste hoogte, Nachtzusters, April skies
In: Ieder hangt aan zijn gevallen toren : jonge Vlaamse en Nederlandse dichters / samengest. door Rogi Wieg. - Antwerpen : Dedalus, 1988. - P. 62-65
Uit: Pornschlegel en andere gedichten

1990

De zwembadjongen
In: Poëzie voor Landgraaf (Het gonst), oplage van 130 exemplaren

Nachtzusters, Zelfportret in vallend serviesgoed
in: Dichters van deze tijd : veertig jaar Nederlandse (50-89) poëzie uit Noord en Zuid / samengesteld en ingeleid door Hugo Brems. - Gent : Poëziecentrum, 1990. - P. 373-374
Uit: Pornschlegel

1992

Het beest beklag ; Mijn andere tijger
In: Spiegel van de moderne nederlandse poëzie / samengesteld door Hans Warren. - 6de, geheel herz. en uitgebr. editie. - P. 537-538
'Het beest' uit Pornschlegel ; 'Mijn andere tijger' uit DWB, 1992, nr. 3

Reis door het lichaam (Herik), oplage van 225 exemplaren

Jan van Eyck, De Arnolfini-bruiloft (1434)
In: Een engel zingend achter een pilaar: gedichten over schilderijen / Anton Korteweg. - Amsterdam, SdU, 1992. - P. 66
Uit: Pornschlegel

Omdat hij nooit op bescherming had gehoopt
In: Groot verzenboek : vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood : een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse poëzie van de twintigste eeuw / Jozef Deleu. - 5de, geheel herz. dr. - Tielt : Lannoo, 1992. - P. 254
Uit: Vijf jaar

1993

Curtis 1957-1980
In: InVers: poëzie moet uit haar boeken treden / samengest. door Erik Heyman, Koen Stassijns, Ivo Van Strijtem Antwerpen : Standaard uitgeverij, 1993. - P. 29
Uit : Vijf jaar

Diep in Amerika (Atlas)

Lynxtijd
in: Pleiade: zeven Vlaamse dichters (Plek)

De subsidiepolitiek als literaire ecologie en Werken in Wisconsin in: Het beroep van dichter: Vlaanderen en zijn letterenbeleid (Kritak)

1994

Liefde
in: Geen dag zonder liefde: honderd jaar Nederlandse liefdespoëzie uit Noord en Zuid / samengesteld en ingeleid door Eddy van Vliet. - Amsterdam : De Bezige Bij, 1994. - P. 24
Uit: Pornschlegel

1995

Diep in de schouwburg, De glans van de taart, Drie mannen en de zee, In de geleegde badkuip
In : Atlas, of De reis rond Vlaanderen. - Amsterdam : Atlas, 1995. - P. 17-19
Uit: Diep in Amerika

Het grote land
In : Gedichten 1995 / samengest. door Hubert Van Herreweghen, Willy Spillebeen. - Leuven : Davidsfonds, 1995. - P. 5
Uit: De revisor (tijdschrift)

1997

28e Poetry international (bevat o.a. een keuze uit Pornschlegel, Diep in Amerika vertaald in het Engels door Francis R. Jones)

Omdat hij nooit op bescherming had gehoopt ; Turkooizen scheepje ; Anja's wals I ; Léon Spilliaert, zelfportret 1907-1908 ; In een ligstoel ; Je naam die gevaar loopt ; Ariël en Jezabel ; Hier komt de storm ; Lynxtijd ; Wwwhhoooosh
In: Turkooizen scheepje van verschil : twaalf jonge Vlaamse dichters / gekozen en ingeleid door Peter Ghyssaert . - Amsterdam : Prometheus, 1997. P. 88-120
Omdat ...: Vijf jaar Turkooizen ... ; Anja ...Léon ...: uit Pornschlegel In ... ; Je... ; Ariël... ; Hier ... ; uit Diep in Amerika. Wwwhhoooosh : DWB nr. 5, 1994

1998

416 heptasyllabes door Jan Baetens, vertaald in ‘416 en enkele grafkelders’ door DvB

1999

Léon Spilliaert, zelfportret 1907-1908 en Jan Van Eyck, de Arnolfini-bruiloft (1434)
In: Misschien het tedere begrijpen: dichter bij kunst / samengest. door Jos en Maurits Smeyers (Davidsfonds)
Uit: Pornschlegel

Pappie's klein meid ; Het bloemencorso
In: De selectie van de eeuw : de 200 beste gedichten van Nederland en Vlaanderen / gekozen door Hugo Brems, Rob Schouten en Rogi Wieg
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. - P. 233-234
Uit: Diep in Amerika

2000

Hartswedervaren (Atlas)

Cleansed / Sarah Kane, vertaald door DvB (Koninklijke Vlaamse Schouwburg)

2001

Ballons, Zelfportret in vallend serviesgoed, Pappies kleine meid, Na de voorstelling, Het nooit ongerepte, Tegen de afgrond, Hartbeschadiging, Onder dioxine hemelen, 'Wat later, toen wolken zich samenpakten...'
In: Op de rand van de taal : een keuze uit tien jaar poëzie bij uitgeverij Atlas / samengest. door Koen Vergeer. - Amsterdam : Atlas, 2001. - P. 91-102
1 en 2 uit Pornschlegel en andere gedichten, 3 en 4 uit Diep in Amerika, 5-9 uit Hartswedervaren

Wwwhhooosshhh: over poëzie en haar wereldse inbedding (Vantilt)


2002

Een oogstfeest zonder einde: over het melancholische vitalisme van Willie Verhegghe
voorwoord in ‘Volhart’ van Willie Verhegghe (Lannoo)

April
In: Het is vandaag de dag: dag-, maand- en seizoensgedichten / samengesteld en ingeleid door Patrick Lateur
Gent : Poëziecentrum, 2002. - P. 119
Uit: Pornschlegel

Fabels van het Heilig Hart 5
In: Het is vandaag de dag: dag-, maand- en seizoensgedichten / samengesteld en ingeleid door Patrick Lateur
Gent : Poëziecentrum, 2002. - P. 373
Uit: Hartswedervaren

Gimme shelter
In: Een menigte van talen: vijfenveertig dichters voor Jozef Deleu. - Tielt : Lannoo, 2002. - P. 24-27

Het is juli en wie moordt nog om een vrouw, In de geleegde badkuip, Wwwhhoooosh, Boogie man
In: Poëten in het parlement : bloemlezing 2002. - Leuven : Van halewyck, 2002. - P. 29-38

Hoe weinig zichzelf, Onder dioxine hemelen, Laat op het jaar, Men draagt een lichaam uit, Fabels van het Heilig Hart
In: De 100 beste gedichten van 2001 / gekozen door Geert Buelens
Amsterdam : De arbeiderspers, 2002. P. 19-23
Uit: Hartswedervaren

Op de purperen sofa
In: Naar 't zuiderland : dichters langs de Middellandse Zee / samengest. door Stefan Van den Bossche en Koen Vergeer
Tielt : Lannoo, 2002. P. 153
Uit: Diep in Amerika

2003

Une porte d'un bleu soutenu, (8) Se perdant dans les mains de Richter, Fables du Sacré Coeur (8) / vertaald door Daniel Cunin
In: Littérature en Flandre: 33 auteurs contemporains. - Bordeaux: Le castor astral, 2003. - P. 202-206

De wind uit het elders, Gent : DRUKsel, oplage 126 exemplaren

Afgesloten, april 2003

 

html by Tankred
version 2.2 - © Druksel