spacer
Contact Fondslijst Deelnemers beurs 1998-2006 Archief Links

IETS VAN NIETS

meer over het boek

terug naar fondslijst

o home

 

file:\\ druksel \ fondslijst \ Grimbergen

Iets van niets  

  •  'Iets van niets' verscheen op 15 september 2002 ter     gelegenheid van het literaire luik van Grimbergen 2002.
  •  De vormgeving werd verzorgd door Alligator/Truks.
  •  De oplage bedraagt 126 gesigneerde exemplaren. Honderd     genummerde exemplaren zijn bestemd voor de handel, 26     geletterde voor de medewerkers.
  •  Gent, 2002. 20 euro.
  •  De bundel is uitverkocht - wie toch nog een exemplaar wenst, kan zich tot de uitgever wenden.
  • html by Tankred
    version 2.2 - © Druksel