De woorden van een song,
met daarin – als vangst –
de neerslag van uw ogen en al
wat men van de hypofyse kan verlangen.
Ik zal niet ontkennen dat het een toespraak is, integendeel.

Ik zal u spreken over de vijver van de trucs
met daarin onder andere :
de truc van de herhaling en de terreur van het refrein.
Ik zal u er blijvend aan herinneren
dat dat de vijver is waarin ik vis.

Ik zal het kort over de plannen en de daden hebben
die niet te rijmen zijn.
Ik zal u boeien aan de hand van parafrasen
van de kern van het betoog.
Ik zal niet overdrijven met voorbeelden,

maar indien nodig, zal ik u het voorbeeld geven
en de beelden die ik treffend vind,
zoals : een versleten plastic mapje,
zoals : in zichzelf gekeerde dieren,
zoals : een vel carbonpapier.

|